Passie voor
behoud en revitalisering
van erfgoed

 

Over Hylkema Erfgoed

Hylkema Erfgoed heeft ervaring in de omgang met verschillende vormen van
onroerend erfgoed: van historische panden en landgoederen tot 
stadsgezichten en waardevolle landschappen.

Een ervaren partner op het gebied van erfgoed

Hylkema Erfgoed (voorheen Hylkema Consultants BV) werd in 1990 opgericht door naamgever Ubbo Hylkema, die tot 2013 een centrale rol speelde binnen het bureau. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een ervaren partner met veertien medewerkers op het brede werkterrein van monumentenzorg, herontwikkeling, architectuur en stedenbouw. Momenteel werkt een groeiend team van bedreven architecten, bouwkundigen en tekenaars aan tientallen projecten per jaar, onder directie van Jan van Zelst en Ben Verfürden.

Bekende projecten van Hylkema Erfgoed zijn onder meer het Duitse Huis (Grand Hotel Karel V) en Paushuize in Utrecht, Paleis Soestdijk in Baarn, Fort Pannerden in Doornenburg en het Westerparkhotel in Amsterdam.

Integrale werkwijze

Kenmerkend voor Hylkema Erfgoed is de integrale en multidisciplinaire benadering van restauratie- en transformatieprojecten. Het bureau is gespecialiseerd in het van A tot Z begeleiden van het proces: van onderzoek en ontwerp tot omgevingsvergunning en realisatie. Door een regiefunctie te vervullen gedurende het hele traject is het mogelijk om projectdoelstellingen te bewaken, specialistische kennis in te schakelen waar nodig en te adviseren op het gebied van financiering en subsidiëring.

Vaak is het wenselijk om het ontwikkelingstraject te doorlopen in nauw overleg met gemeente, monumenten- en welstandscommissies en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Idee en ontwerp moeten immers leiden tot een omgevingsvergunning en realisatie. De jarenlange bestuurlijke en ambtelijke ervaring van ons team staat borg voor een gedegen kennis van besluitvormingsprocedures en een efficiënt proces.

Netwerk en samenwerking

Hylkema Erfgoed werkt samen met een uitgebreid netwerk van adviseurs uit verschillende aanverwante disciplines. Onze partners brengen specialistische kennis en deskundigheid in op tal van terreinen. Indien nodig betrekken wij hen in het proces om complexe vraagstukken op een efficiënte manier aan te kunnen pakken.

Op het gebied van (her-)ontwikkeling, programmering en exploitatie van historisch vastgoed werkt Hylkema Erfgoed samen met de partners binnen MeyerBergman Erfgoed Groep. Ook het netwerk waarover deze organisaties beschikken is buitengewoon waardevol en draagt bij aan onze specialistische kennis en deskundigheid.