Team

Ons team van experts begeleidt complexe advies- en ontwerpopdrachten en
draagt zorg voor projectmanagement, procesbegeleiding en uitvoering.

 

Regelmatig zijn wij op zoek naar nieuwe collega's. Ga naar onze vacaturepagina

Jan van Zelst

Directeur

Jan van Zelst (1958) volgde de vijfjarige studie Hoger Bestuursambtenaar, gericht op beleidsontwikkeling en advisering van bestuurders over zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke onderwerpen. Hij was projectleider Wonen boven Winkels, Hoofd Monumenten bij de gemeente Utrecht en van 2000 tot 2005 plaatsvervangend directeur Bureau Monumenten & Archeologie bij de gemeente Amsterdam. Jan van Zelst is lid geweest van verschillende besturen, zoals: de Federatie van Grote Monumentengemeenten (voorzitter), de Stichting Verover je eigen omgeving (secretaris), de Federatie Monumentenwacht Nederland, de VNG-commissie Monumenten en Archeologie, de provinciale adviescommissie van het Cultuurfonds Monumenten Utrecht, de Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht (STABU) en kernredacteur van de Praktijkreeks Cultureel Erfgoed.
Binnen Hylkema Erfgoed houdt hij zich vooral bezig met beleidsadvisering, vergunningprocedures en subsidie- en financieringstrajecten voor monumentale objecten en complexen.

Ben Verfürden

Directeur

Ben Verfürden (1960) studeerde sociologie en planologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was beleidsmedewerker bij het NCM, de landelijke koepelorganisatie voor het particuliere initiatief in de monumentenzorg. Daarna werkte hij als hoofd Communicatie en als hoofd Beleidszaken bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE). Vervolgens was hij enkele jaren directeur van de Federatie Welstand. Van 2002 tot 2009 was hij hoofd Stadsontwikkeling en programmamanager Ruimte & Wonen en Cultuurhistorie bij de gemeente Nijmegen. Hij is onder andere voorzitter geweest van de Adviescommissie Belvedere en van het platform Monumenten van Erfgoed Nederland.
Ben Verfürden was tot en met 2017 voorzitter van de Omgevingscommissie Tilburg en bestuurslid bij Het Utrechts Landschap. Op dit moment is hij bestuurslid van de Stichting Fort Pannerden. Hij publiceert en spreekt regelmatig op het gebied van erfgoed, identiteit en ruimte en heeft veel ervaring met het voorzitten van congressen en andere bijeenkomsten.

Reinoud Pince van der Aa

Senior Consultant

Sinds 2003 is Reinoud Pince van der Aa (1975) aan Hylkema Erfgoed verbonden. Hij houdt zich bezig met diverse aspecten van de monumentenzorg: bouwhistorisch onderzoek, het opstellen van nota's over wet- en regelgeving, het uitvoeren van ruimtelijke analyses, het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, het adviseren over herbestemmingsvraagstukken en het voeren van de bouwdirectie over restauratieprojecten.
Reinoud studeerde Cultuur-en Wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht en European Studies on Society, Science and Technology aan de Istanbul Technical University. Bouwhistorische kennis heeft hij opgedaan via de tweejarige deeltijdopleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool Utrecht. Reinoud is lid geweest van de Adviesraad Monumenten van Deventer en de monumentencommissie van Zaanstad. Momenteel heeft hij zitting in het Expert Team Nieuwe Hollandse Waterlinie/Stelling van Amsterdam van de provincie Utrecht.

Katheleine Koornstra

Consultant

Katheleine Koornstra (1980) haalde in 2006 haar doctoraal Kunst- en Architectuurgeschiedenis, met als specialisatie architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Gelijktijdig rondde ze haar bachelor Kunst en Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit van Groningen af. In 2009-2011 volgde ze de tweejarige post-HBO opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg aan de Hogeschool Utrecht.
Katheleine werkt sinds 2007 bij Hylkema Erfgoed. In de beginjaren was ze assistent van Ubbo Hylkema en nu is ze al geruime tijd werkzaam als adviseur bouwhistorie. Ze heeft inmiddels zo’n 200 gebouwen onderzocht, van boerderij tot kerk en van landgoed tot industriecomplex. Gebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw en ruimtelijke ontwikkelingen zijn haar specialiteit. De laatste jaren heeft ze tevens tal van herbestemmingsonderzoeken uitgevoerd.
Naast de werkzaamheden bij Hylkema Consultants zet Katheleine al enkele jaren haar expertise in bij de monumentencommissie van gemeente Westland.

Maarten Peek

Architect

Maarten Peek (1981) studeerde Bouwkunde aan de TU-Delft bij de vakgroep Restauratie en Renovatie. Bij Hylkema Erfgoed houdt Maarten zich sinds 2007 als restauratie-architect bezig met de conservatie, restauratie, renovatie en verbouw van monumenten van verschillende omvang, verspreid over het hele land. Maartens specialisme ligt bij de herbestemming van monumenten. Zodoende is hij verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de restauratie en/of verbouw van een groot aantal monumenten van zeer verschillende aard.
Enkele hoogtepunten uit zijn projecten zijn Fort Pannerden te Lingewaard, Paushuize te Utrecht, het Utrechts Conservatorium, landgoed De Hartekamp te Heemstede, landgoed De Poll te Voorst, Jeneverbranderij De Olyfboom te Schiedam en het Polderhuiscomplex te Jaarsveld. Enkele van zijn lopende projecten zijn de herbestemming van het voormalige stadsdeelkantoor van de Westergasfabriek in Amsterdam en de Grote kerk in Hoorn, beide tot hotel, de realisatie van een nieuwbouwvilla te Oranjewoud en de restauratie van de Kocatepe moskee te Rotterdam.

Sascha van Esch

Architect

Sascha van Esch (1962) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft en studeerde af bij de vakgroep Architectuur. Na deze opleiding is zij begonnen als assistent ontwerper bij HVE-architecten in Den Haag. Daar heeft zij aan veel verschillende projecten gewerkt als architect variërend van stadsvernieuwing, woningbouw op vinexlocaties, interieurs en tot aan restauratie en renovaties van monumenten. In de periode 1993-2000 was Sascha lid van de welstands- en monumentencommissie van de gemeente Rijswijk. Restauratie en bouwhistorische kennis heeft zij opgedaan via de tweejarige post-HBO opleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool van Utrecht.
Bij Hylkema Erfgoed houdt Sascha zich als architect bezig met de restauratie en verbouw van monumenten van verschillende omvang, verspreid over het hele land. Ook houdt ze zich bezig met nieuw te bouwen projecten in de omgeving van een monument of beschermd cultureel erfgoed.

Stephanie de Bonth

Architect

Stephanie de Bonth (1983) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft en studeerde af bij de vakgroep Restauratie en Renovatie, waar zij zich behalve op bouwhistorie richtte op bouwen binnen een historische context en de herbestemming van monumentaal erfgoed.
Haar afstudeerwerk betrof de transformatie van 't Hof in Dordrecht, waarbij het ging om het analyseren van alle schaalniveaus, het formuleren van een waardestelling, het ontwikkelen van een concept en tenslotte het uitwerken en presenteren van het ontwerp.
Bij Hylkema Erfgoed houdt Stephanie zich als restauratie-architect bezig met de restauratie en verbouw van monumenten van verschillende omvang, verspreid over het hele land. Momenteel geeft zij leiding aan de restauratie van de Augustinuskerk in Utrecht en is ze verantwoordelijk voor de herbestemming van het monumentale deel van het voormalige Klooster Groot Bijstervelt in Oirschot.

Ronnie Kuiper

Senior Architect

Als architect heeft Ronnie Kuiper (1974) een brede ervaring van meer dan 20 jaar door het gehele land, zowel in de planontwikkeling als in het aansturen van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten en projectteams van diverse schaalgrootte en complexiteit. In 2001 studeerde hij cum laude af aan de Universiteit van Delft.
Als architect-supervisor heeft hij vele projecten begeleid van ontwerp tot en met realisatie. De opdrachten zijn zeer divers: utiliteitsgebouwen, musea, woningen voor particulieren en zorgcomplexen en scholen. Ook was hij verantwoordelijk voor de herbestemming van de Rijksmunt en het Geldmuseum, de kleine zaal voor Muziekcentrum Vredenburg in het Rijksmonumentale zestiende-eeuwse pesthuis de Leeuwenberg aan het Servaasbolwerk en heeft hij aan het hoofd gestaan van onder anderen de renovatie van de Stadsschouwburg in Utrecht.

Kees Terhorst

Bouwkundig Tekenaar

Kees Terhorst (1960) studeerde MTS Bouwkunde te Leiden. Na deze opleiding heeft hij drieënhalf jaar ontwikkelingswerk gedaan in Benin (West-Afrika). Hij begeleidde daar een scholenbouwproject van de Verenigde Naties.
Van 1985 tot 1995 was Kees werkzaam bij de gemeente Utrecht, waar hij zich richtte op het veld- en tekenwerk ten behoeve van diverse bouwhistorische onderzoeken.
Vervolgens was Kees tot 2009 werkzaam bij Paulus van Vliet Architecten als bouwkundig tekenaar voor restauratieprojecten en werkte hij drie jaar voor Asnova Architecten.
Sinds 2012 werkt Kees bij Hylkema Erfgoed als bouwkundig tekenaar en toezichthouder voor diverse projecten.

Sebastiaan Haasnoot

Bouwkundig adviseur

Sebastiaan Haasnoot (1982) is sinds 2017 als adviseur bouwkunde verbonden aan Hylkema Erfgoed. Zijn theoretische kennis heeft hij opgedaan tijdens de opleiding MTS restauratiemedewerker en post-HBO bouwhistorie, restauratie en monumentenzorg in de afstudeerrichting restauratie. Hiernaast heeft hij opleiding gevolg en gewerkt in de NEN2767-RgdBOEI methodiek als inspecteur en later ook adviseur / projectleider. Voordat hij bij Hylkema Erfgoed aan de slag ging heeft hij jarenlang gewerkt bij de Monumentenwacht Utrecht en heeft hij veel praktijkervaring opgedaan in het inspecteren van het gebouwde erfgoed en het adviseren van monumenteigenaren. Het uitvoeren van een bouwkundige opname, opstellen kostenramingen en schrijven van bestekken is dan ook dagelijks werk voor hem.

Hetty Jansen

Kwaliteit

Sinds 2003 is Hetty Jansen verbonden aan Hylkema Erfgoed. Tegenwoordig houdt zij zicht bezig met de werkzaamheden die nodig zijn voor het behalen van een erkenning als monumentenadviesbureau. Één van de onderdelen hiervan is de algemene kwaliteitscontrole binnen het kantoor.

Leon Koenders

Architect

Leon Koenders (1992) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in gebouwconcept, programmering en herbestemming van stedelijk erfgoed en richtte hij zijn eigen onderneming op voor bouwkundig tekenwerk. In deze rol voerde hij ook opdrachten uit op het gebied van interieur, exterieur en renovatie/herbestemming. Na het afronden van zijn Master in Architectuur was Leon betrokken bij projectmatige en particuliere woningbouwprojecten.
Bij Hylkema Erfgoed is Leon architect op het gebied van nieuwbouw en herbestemming. Ook houdt hij zich bezig met het maken van visualisaties en bouwtekeningen. Onder zijn huidige projecten bevindt zich bijvoorbeeld het kloostercomplex Groot Bijsterveld.

Bert van Erkom

Bouwkundig Tekenaar

Giel Leunissen

Bouwkundig Tekenaar

Giel Leunissen (1991) studeerde Bouwkunde aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen. Hij vervolgde zijn studie met een Master Heritage & Architecture aan de Technische Universiteit Delft. Hij is afgestudeerd op een groot transformatiegebied in de haven van Rotterdam, de Maassilo. Al tijdens zijn opleiding is hij actief geweest voor verschillende opdrachtgevers. Hij heeft onder andere gewerkt aan een restauratieplan voor een vakwerk carré boerderij in Zuid-Limburg, verschillende bouwhistorische rapporten en reconstructies van gebouwen, variërend van bakhuizen tot grote boerderijen. Als bouwkundig tekenaar bij Hylkema Erfgoed werkt hij aan onder andere Paleis Soestdijk.

Fréderique Sonnemans

Bouwkundig Adviseur

Fréderique Sonnemans is Bouwkundig Adviseur bij Hylkema Erfgoed. In deze rol houdt ze zich onder meer bezig met bouwkundige opnames van monumentale gebouwen, het schrijven van bouwkundige rapportages en het opstellen van kostenramingen. Eerder was ze werkzaam bij onder meer Woonstichting De Key en Royal HaskoningDHV.

Michelle Gulickx

Communicatie & Marketing

Michelle Gulickx (1987) is sinds 2018 werkzaam bij Hylkema Erfgoed. Michelle studeerde Kunstgeschiedenis en Kunstbeleid- en Management aan de Universiteit Utrecht. Hier specialiseerde ze zich in vormgeving en architectuur. Als PR & Business Development Officer bij UNStudio werkte ze enkele jaren aan internationale acquisities, presentaties en tentoonstellingen. Ook organiseerde ze als producent voor Architectuurcentrum Amsterdam verschillende exposities en de jubileumeditie van de Amsterdamse Architectuurprijs.
Binnen Hylkema Erfgoed is Michelle verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Deze rol vervult ze ook voor de twee partnerorganisaties binnen MeyerBergman Erfgoed Groep. Ze houdt zich onder meer bezig met (project-)presentaties, acquisities en de website.