Sint Josephkerk

Een speelparadijs in een betonnen, naoorlogse kerk

In slechts zeven maanden tijd is een Amsterdamse kerk uit de jaren vijftig geschikt gemaakt voor een nieuw leven als speelparadijs voor kinderen. Met respect voor de bestaande architectuur zijn verschillende elementen in het pand hersteld en is gewerkt aan het achterstallig onderhoud.

De Sint Josephkerk in Bos en Lommer is gebouwd in 1952 naar ontwerp van architect G. H. M. Holt en is de eerste rooms-katholieke, betonnen kerk in Nederland.

In 2016 ontstonden de plannen om het pand te transformeren tot speelparadijs. Hylkema Erfgoed werkte samen met aannemer Schakel & Schrale en de gemeente Amsterdam aan de renovatie van het pand. De herbestemming is financieel ondersteund door de pilot innovatieve verduurzaming van monumenten van het Ministerie van OCW.

In de restauratie is per element gekeken naar de geschikte aanpak. Daar waar grote ingrepen mogelijk waren is deze ruimte genomen. Zo is een wtw-unit geplaatst in de grof afgewerkte kelder. Op andere plekken in het pand was het juist zaak om subtiel te werk te gaan, zoals bij de glas-in-lood ramen in de apsis. Door middel van op maat gemaakte voorzetramen blijven de kunstwerken de kerk onverminderd met hun kleurenspel verlichten terwijl tegelijkertijd de isolatiewaarde van de ramen aanzienlijk is toegenomen.

Categorie

Kerken & Kloosters

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsborgh Group

Status

Rijksmonument

Oplevering

2016

Kerken & kloosters

Steeds meer monumentale kerken en kloosters verliezen hun religieuze functie. Hylkema Erfgoed helpt (toekomstige) eigenaren en gebruikers bij het realiseren van een passende herbestemming, waarbij de kwaliteiten van het gebouw als uitgangspunt dienen. De beleefbaarheid van de ruimte, lichttoetreding, isolatie en verwarming zijn vaak een probleem bij dit type gebouwen. Hylkema Erfgoed maakt hier met regelmaat plannen voor en begeleidt de uitvoering van restauratie van religieuze gebouwen, zowel voor het exterieur als het interieur.