Oude Ebbingestraat

Oude Ebbingestraat Groningen

Hylkema Erfgoed onderzoekt jaarlijks verschillende type panden, soms 500 jaar en soms 30 jaar oud, verspreidt over heel Nederland. Één van die panden was een zeventiende-eeuws woonhuis in Groningen.

De gemeente stelt een bouwhistorische verkenning verplicht bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Een bouwhistorische verkenning kan helpen om aan te tonen dat bepaalde elementen van latere datum zijn en laat zien op welke plekken eventuele ingrepen wel mogelijk zijn.

Door al in het begin van het ontwerpproces een verkenning te laten uitvoeren kon de architect hier in zijn plannen rekening mee houden. Tijdens de opname bleek de indeling van de bovenwoning, inclusief trappen, nog uit de zeventiende eeuw te dateren. Veel (historiserende) afwerkingen waren echter tijdens een twintigste-eeuwse restauratie aangebracht. Het rapport zet de mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk op een rijtje. Op de waarderingsplattegrond geeft een kleurcodering aan welke monumentwaarde de verschillende bouwelementen bezitten: een hoge, positieve, of indifferente waarde.

Categorie

Boerderijen & Woonhuizen

Locatie

Groningen

Opdrachtgever

De Zwarte Hond

Status

Rijksmonumenten

Oplevering

2017

Woonhuizen

In Nederland zijn een groot aantal woonhuizen beschermd als gemeentelijk of rijksmonument. Ook het interieur heeft doorgaans een monumentale status. Dit betekent dat een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd wanneer wijzigingen gewenst zijn. Steeds meer gemeenten stellen hierbij een onafhankelijke bouwhistorische verkenning verplicht.