Gemeenteraad Berg en Dal ondersteunt toekomstplannen voor Museumpark Orientalis

De toekomstplannen voor het park in de Heilig Land Stichting mogen op steun rekenen van het gemeentebestuur van Berg en Dal. Hylkema Erfgoed heeft het ruimtelijk plan opgesteld voor de routing door het cultuurpark en voor de transformatie van het hoofdgebouw en andere monumenten. Bovendien heeft het team ondersteuning geboden bij het uitwerken van het plan voor de toekomstige ontwikkeling. Met de bijdrage van de gemeente kan de organisatie op…
Continue Reading

Vernieuwing Paleis Soestdijk een stap dichterbij

Het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn is akkoord met het Ruimtelijk kader voor landgoed Paleis Soestdijk. Dit “masterplan” voor de ontwikkeling van het gehele landgoed is de nadere uitwerking van het concept Made by Holland waarmee MeyerBergman Erfgoed Groep in juni 2017 de nationale tender won. Nu is het aan de Baarnse gemeenteraad om een besluit te nemen. Die zal zich hier naar verwachting in april over buigen.…
Continue Reading

Volgende stap naar herontwikkeling Buitenplaats Doornburgh

MeyerBergman Erfgoed en gemeente Stichtse Vecht hebben op 4 december 2018 een intentieovereenkomst ondertekend voor de verdere ontwikkeling van Buitenplaats Doornburgh in Maarssen-Dorp. Daarmee komt de herontwikkeling van deze buitenplaats aan de Vecht weer een stap dichterbij. De intentieverklaring betreft afspraken om te komen tot renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw van andere gebouwen op de buitenplaats. Hylkema Erfgoed is betrokken vanwege o.a. het bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek, de architectonische uitwerking en subsidies. Dit…
Continue Reading

Kerkenvisie: een integrale blik op de toekomst van kerken

De afgelopen weken was er veel aandacht voor de toekomst van de kerkgebouwen in ons land. Kardinaal Eijk uitte zich in de media somber over het sterk afnemende aantal kerkgangers in de komende jaren: in het Bisdom Utrecht zou het aantal kerkgebouwen dat nog voor de eredienst gebruikt wordt teruglopen van 280 nu naar 10 à 15, landelijk voorziet hij een teruggang van 1593 kerken nu naar 531 in 2025.…
Continue Reading

Doornburgh wordt nieuwe ontmoetingsplek voor kunst en wetenschap

Vanaf zondag 23 september opent Buitenplaats Doornburgh in Maarssen haar deuren voor het publiek. Dit is het startsein van een nieuw hoofdstuk voor deze zeventiende-eeuwse buitenplaats aan de Vecht. Samen met de partnerorganisaties binnen MeyerBergman Erfgoed Groep maken we van Doornburgh een centrum waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten.  Maya Meijer-Bergmans, co-founder MeyerBergman Erfgoed Groep: “Met behoud van de monumentale waarden, gaan wij Doornburgh de komende jaren een nieuwe bestemming geven.…
Continue Reading

Winnend plan voor Cartesiusdriehoek laat bewoners langer en gezonder leven

De Cartesiusdriehoek in Utrecht wordt getransformeerd tot eerste blue zone in stedelijk gebied, dat blijkt uit het winnende plan ‘Blue District’ van MRP Development en Ballast Nedam Development voor de verkoop en ontwikkeling van het gebied. Het team is door NS en de gemeente Utrecht geselecteerd om de nieuwe Utrechtse woonwijk te ontwikkelen en tekende hiervoor vandaag de intentieovereenkomst. Hylkema Erfgoed verzorgde binnen het team het bouwhistorisch onderzoek en advies…
Continue Reading

Meer dan 1000 Maarssenaren bezoeken open dag Buitenplaats Doornburgh

Op zondag 24 juni 2018 openden de poorten van Buitenplaats Doornburgh voor Maarssenaren. Ruim 1000 lokale bezoekers namen als eerste een kijkje op de Buitenplaats. Studenten van de Reinwardt Academie en aankomend erfgoedprofessionals leidden bezoekers rond over het terrein, in het landhuis en het klooster. De studenten maakten ook een expositie over Buitenplaats Doornburgh en creëerden een ervaring waarbij bezoekers het verstillende effect van een kloostercel konden ervaren. Buitenplaats Doornburgh was in…
Continue Reading

MeyerBergman Erfgoed Groep leidt discussie over erfgoed tijdens de European Cultural Heritage Summit in Berlijn

Van 19 tot en met 22 juni vindt in Berlijn het congres “The Future is Heritage” plaats tijdens de European Cultural Heritage Summit van Europa Nostra. Als onderdeel van het programma organiseert MeyerBergman Erfgoed Groep een bijeenkomst waarin de rol van erfgoedwaarden in herontwikkelingsprojecten onder de loep wordt genomen. De European Cultural Heritage Summit is één van de belangrijkste evenementen van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Dit congres,…
Continue Reading

Hylkema Erfgoed verzorgt succesvolle subsidieaanvragen voor cichoreifabriek Ceres in Ouddorp en de Waaiersluis in Gouda

Hylkema Erfgoed verzorgde eerder dit jaar twee subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland: één voor cichoreifabriek Ceres in Ouddorp, één voor de Waaiersluis in Gouda. Op 29 mei heeft de provincie bekendgemaakt dat de subsidie voor beide projecten is gehonoreerd. Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie naast stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen. Daarnaast wil…
Continue Reading

Ontwikkelvisie BROUW! gepresenteerd aan college van B&W Schouwen-Duiveland

Donderdag 17 mei presenteerden Hylkema Erfgoed en MeyerBergman Erfgoed Programmering de gezamenlijke visie BROUW! aan het college van B&W van de gemeente Schouwen-Duiveland. De visie positioneert de Grote Kerk als aanjager van levendigheid voor de stad en omvat een programma met onder meer een brouwerij, proeflokaal, multifunctionele expositieruimte en klimgelegenheid. De Grote Kerk van Brouwershaven heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de veertiende eeuw. Het huidige gebruik van het…
Continue Reading