Landgoed de Poll

Het revitaliseren van een historisch ensemble

Landgoed De Poll is een historisch ensemble van in totaal 32 rijksmonumenten in Voorst, variërend van een landhuis en diverse boerderijen tot schuren, loodsen en tuinmuren. De revitalisering van de buitenplaats omvatte onder meer een grondige restauratie en herbestemming van de boerderijen die zich op het landgoed bevinden.

Hylkema Erfgoed was verantwoordelijk voor de restauratieplannen, vergunningsaanvragen en begeleiding bij de uitvoering van een tiental objecten op het landgoed, waaronder de portierswoning, de doorrijschuur, boerderij Hof te Gietel, boerderij De Kempe en de boerderij en stal van boerderij De Stakenberg. Voor enkele andere panden werd een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd, waarbij technische, functionele en historische mogelijkheden werden afgewogen tegen de belangen van het landgoed, de gemeente en de financiële haalbaarheid. Dit resulteerde in een reeks transformaties en restauraties met elk een eigen karakter.

Zo bleek voor boerderij De Kempe een transformatie mogelijk van wonen met bedrijf aan huis, gecombineerd met nieuwbouw. De doorrijschuur vond een nieuwe functie als woon-werkpand en boerderij Bartelshofstede kreeg een nieuwe bestemming als woongebouw met inpandige zorgfunctie.

Tijdens de werkzaamheden is bijzondere aandacht besteed aan het verduurzamen van de verschillende gebouwen. Zo is in één van de daken, met behulp van provinciale subsidie, een nieuwe vorm van duurzame isolatie geïmplementeerd.

Het veelomvattende project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met Rentmeesterkantoor Witte te Hoog-Keppel en in opdracht van Stichting Landgoederen mevrouw A. van Lynden, de eigenaar van buitenplaats De Poll. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland in het kader van het programma Cultuur en Erfgoed.

Categorie

Boerderijen

Locatie

Voorst

Opdrachtgever

Barones Van Lynden

Status

Rijks- en gemeentelijke monumenten

Oplevering

Gefaseerd 2014-2016

Boerderijen

Steeds meer monumentale boerderijen verliezen hun agrarische functie. Hylkema Erfgoed helpt eigenaren bij het realiseren van een passende herbestemming. De aanpak van het ensemble van boerderijen, bijgebouwen en erf is van groot belang en verschilt per boerderij. Bovendien zijn modernisering, optimaal ruimtegebruik en duurzaamheid van woonhuizen vaak in conflict met de monumentale waarde. Hylkema Erfgoed brengt de monumentale waarden in kaart en helpt mee in het vinden van een oplossing.