Groot Bijstervelt

Van adellijk huis en klooster tot wooncomplex voor senioren

Groot Bijstervelt in Oirschot is een historisch complex met een geschiedenis die teruggaat tot de veertiende eeuw. Zoals veel landgoederen is het begin twintigste eeuw getransformeerd tot klooster. De komende jaren volgt een herontwikkeling tot woonzorgcomplex.

Het plan dat Hylkema Erfgoed in opdracht van VB2 vastgoed heeft ontwikkeld voor de herontwikkeling van klooster Groot Bijstervelt in Oirschot werd in september 2016 aan het college en de raad van de gemeente en in december 2016 aan de buurt en belanghebbenden gepresenteerd en positief ontvangen. Inmiddels wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp.

Het plan omvat een woonzorgcomplex waarbij het hoofdhuis wordt heringedeeld naar 30 appartementen en ondersteunende functies. Op de plek van een dwarsvleugel uit 1957 verrijst een nieuw volume, het Koetshuis, waarin plaats is voor 16 appartementen.

In het ontwerp komt het hoofdhuis met beide zijvleugels weer los van de kapel en de dwarsvleugel, waardoor de oorspronkelijke allure en de menselijke maat in ere worden hersteld. Op het achterliggende deel van het woondomein is plaats voor een Oranjerie, die plaats biedt aan 16 tot 24 levensloopbestendige appartementen.

Het fraaie park rondom de woningen wordt volledig openbaar als devotiepark. Centraal in het plan bevindt zich een kapel, die zowel ruimtelijk als programmatisch een belangrijke spil in het plan vormt.

Categorie

Kerken & Kloosters

Locatie

Oirschot

Opdrachtgever

Groot Bijstervelt B.V.
Ontwikkelaar: VB2 Vastgoed

Status

Rijksmonument

Oplevering

Kerken & kloosters

Steeds meer monumentale kerken en kloosters verliezen hun religieuze functie. Hylkema Erfgoed helpt (toekomstige) eigenaren en gebruikers bij het realiseren van een passende herbestemming, waarbij de kwaliteiten van het gebouw als uitgangspunt dient. De beleefbaarheid van de ruimte en lichttoetreding, isolatie en verwarming zijn vaak een probleem bij dit type gebouwen. Hylkema Erfgoed maakt met regelmaatook plannen voor en begeleidt de uitvoering van restauratie van religieuze gebouwen, zowel voor het exterieur als het interieur.