Fort Pannerden

Ontdekken en beleven in een spectaculair fort

Het spectaculair gelegen Fort Pannerden maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Het rijksmonumentale fort staat op de kruising van de Waal en het Pannerdensch Kanaal en heeft een nieuwe functie gekregen als informatie- en beleveniscentrum.

Fort Pannerden is het meest oostelijke van de zestig forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort was jarenlang een krakersbolwerk en is na enige jaren leegstand gerestaureerd.

Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van dit fort heeft Hylkema Erfgoed onder andere de subsidieaanvragen en fondsenwerving verzorgd, bouwhistorisch onderzoek verricht, het restauratieplan opgesteld en de directievoering verricht. Uitgangspunt van de restauratie was om het fort geschikt te maken voor een nieuwe, passende bestemming, zonder afbreuk te doen aan de authenticiteit van het bouwwerk. Vanaf 2011 werkte Hylkema Erfgoed aan een plan om van het omvangrijke complex een informatie- en beleveniscentrum te maken.

In het fort wordt het publiek nu geïnformeerd over het rivier- en waterbeheer, de geschiedenis van het fort en de Waterlinie en de toeristische mogelijkheden van de regio. Vanaf het uitkijkpunt bovenop het fort hebben bezoekers een spectaculair uitzicht over het fraaie omringende landschap van de Gelderse Poort.

In samenwerking met Tinker Imagineers zijn voor verschillende doelgroepen spannende, interactieve beleefprogramma’s ontwikkeld. In het fort wordt het publiek geïnformeerd over het rivier- en waterbeheer, het omringende landschap van de Gelderse Poort, de geschiedenis van het Fort en de Waterlinie en de toeristische mogelijkeden van de regio die de bezoeker vanaf het uitkijkpunt bovenop het fort kan overzien.

Tijdens het project is samengewerkt met vele betrokken instanties, waaronder Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Explosieven Opruimingsdienst.

Categorie

Industrieel erfgoed & forten

Locatie

Gemeente Lingerwaard

Opdrachtgever

Stichting tot Beheer en instandhouding van Fort Pannerden

Status

Rijksmonument

Oplevering

2016

Fotografie interieur

Tinker Imagineers

Industrieel erfgoed & forten

Industriële complexen en forten zijn doorgaans gebouwd voor een specifieke functie. Een herbestemming die de cultuurhistorische waarde in stand houdt is daarom een uitdaging. Bij herontwikkeling doen zich specifieke en veelal complexe vragen voor. Wij zien het als een uitdaging om dit type gebouwen een passende functie te geven zodat het voortbestaan gewaarborgd wordt.