Fort Jutphaas

Toekomst voor een historisch fort

Fort Jutphaas werd in 1820 gebouwd als eerste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is momenteel in gebruik als wijnhandel. Op initiatief van gemeente Nieuwegein werd een onderzoek uitgevoerd naar het toekomstig gebruik van dit rijksmonument.

De Nieuwe Hollandse waterlinie werd tussen 1815 en 1940 aangelegd en liep van Muiden aan de voormalige Zuiderzee tot aan de Biesbosch in Noord-Brabant. De Waterlinie bestaat in totaal uit 50 verschillende forten die met elkaar zijn verbonden door duizenden waterbouwkundige werken en militaire objecten. De bedoeling was om het gebied onder water te kunnen zetten in tijden van oorlog om ter voorkomen dat de vijand Holland zou kunnen binnenvallen. Fort Jutphaas bevindt zich als onderdeel van de linie in het centrum van Nieuwegein.

Fort Jutphaas is sinds 1959 in gebruik als wijnhandel. De fortwachterswoning wordt bewoond, net als een later gerealiseerde woning. In een ander gebouw heeft de scouting een plek gevonden.

Gemeente Nieuwegein vroeg Hylkema Erfgoed om een onderzoek uit te voeren naar de toekomstige bestemming en exploitatie van Fort Jutphaas in Nieuwegein. Onderdeel van dit plan is om te onderzoeken in hoeverre deels vervangende nieuwbouw mogelijk is en wat een passende vormgeving zou zijn.

Het onderzoek wordt ondersteund door een herbestemmingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Categorie

Industrieel erfgoed & forten

Locatie

Nieuwegein

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwegein

Status

Rijksmonument

Oplevering

Eind 2017/begin 2018

Industrieel erfgoed & forten

Industriële complexen en forten zijn doorgaans gebouwd voor een specifieke functie. Een herbestemming die de cultuurhistorische waarde in stand houdt is daarom een uitdaging. Bij herontwikkeling doen zich specifieke en veelal complexe vragen voor. Wij zien het als een uitdaging om dit type gebouwen een passende functie te geven zodat het voortbestaan gewaarborgd wordt.