Dorpshart Oosterhout

Nieuwe levendigheid voor een rijksmonument in Oosterhout

De rijksmonumentale kerk van het Overbetuwse dorp Oosterhout verliest binnen afzienbare termijn haar functie. De kerk vormt samen met de pastorie en het naastgelegen café een karakteristiek ensemble. Voor een duurzame instandhouding is een nieuwe bestemming nodig, als onderdeel van het realiseren van een nieuw dorpshart.

Hylkema Erfgoed stelde een realistisch plan op voor de herbestemming van de kerk. Het dorp Oosterhout, gelegen onder de rook van Nijmegen-Noord, heeft veel van haar voorzieningen zien verdwijnen en heeft behoefte aan een herkenbare plek van ontmoeting voor jong en oud.

In samenwerking met bureau VKZ werd een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van het zo gewenste nieuwe dorpshart. Gedurende deze eerste fase van de opdracht zijn de contouren geschetst van een bruisend dorpshart rondom de Leonarduskerk en het bestaande café, met een nieuw dorpsplein, een dorpspark, een twintigtal woningen voor ouderen en een aantal dijkwoningen.

In het plan wordt het bestaande dorpshuis De Schakel ondergebracht in de rijksmonumentale kerk en pastorie, als belangrijk centrum van activiteiten. Tijdens de eerste fase werd duidelijk dat er veel draagvlak is voor het plan en dat het ruimtelijk goed inpasbaar is.

Tijdens de tweede fase van het project is een schetsontwerp gemaakt voor de nieuwe invulling van de kerk en de pastorie en is een financiële opzet gemaakt van de gebiedsontwikkeling. Om het plan haalbaar te maken is substantiële steun nodig van gemeente en provincie.

Categorie

Overige

Locatie

Oosterhout (Gld)

Status

Rijksmonumenten

Oplevering

Gefaseerd 2017-?