Buitenplaats
Doornburgh

Een buitenplaats en priorij in transformatie

Nabij het centrum van Maarssen ligt de idyllische buitenplaats Doornburgh, die bestaat uit een ensemble van meerdere rijksmonumenten en een parktuin in landschappelijke stijl. Momenteel wordt gewerkt aan een totaalplan voor het toekomstig gebruik van deze buitenplaats. Het doel is om het terrein een nieuwe bestemming te geven, gericht op cultuur en wonen.

In de achttiende eeuw werd op de plek van een oudere buitenplaats het huidige hoofdhuis van Doornburgh gebouwd. De gronden van drie nabijgelegen buitenplaatsen werden in de loop van de daaropvolgende eeuw bij het landgoed gevoegd. In de negentiende eeuw liet de toenmalige eigenaar een nieuwe tuin aanleggen naar een ontwerp van J.D. Zocher jr.

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam de buitenplaats in eigendom van Jan Pieter van Voorst van Beest die het hoofdhuis grootschalig liet restaureren. Sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd het landgoed bewoond door de kloostergemeenschap van de Zusters Dominicanessen van het Heilig Graf, die er in de jaren zestig een nieuwe priorij lieten bouwen naar ontwerp van architect Jan de Jong, volgens de principes van de Bossche School. Buitenplaats Doornburgh en het kloostercomplex zijn inmiddels aangewezen als rijksmonument.

Ten behoeve van de herbestemming heeft Hylkema Erfgoed gezorgd voor het bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek, evenals de architectonische uitwerking van de plannen. Ook is er voor enkele deelprojecten subsidie verkregen bij de provincie en het rijk.

Categorie

Landgoederen & Kastelen

Locatie

Maarssen

Opdrachtgever

MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling

Status

Rijksmonumenten

Oplevering

Fotografie

Elsbeth Pilz

Website
Media

Lees het artikel gepubliceerd in nationaal magazine MONUMENTAAL (februari 2019)

Landgoederen en kastelen

Landgoederen, kastelen en buitenplaatsen verschillen in vormgeving en functie. Zo heeft een kasteel van oorsprong een verdedigende taak en is een buitenplaats bedoeld als plek ter ontspanning. Een uitdaging bij dit type gebouwen is niet alleen om de economische rendabiliteit zeker te stellen, maar ook om de vaak grootschalige gebouwen en ensembles te verduurzamen zonder de monumentale waarde aan te tasten.