Erfgoed verzekerd van
een mooie toekomst

Advies

Hylkema Erfgoed adviseert over de verschillende aspecten die komen kijken bij een plan voor restauratie en/of herbestemming. Van inhoudelijke ondersteuning tot financiële analyse: ons team helpt opdrachtgevers graag om tot een passend en haalbaar resultaat te komen.

Ontwerp

Behalve als adviseur treedt Hylkema Erfgoed ook op als ontwerper van herontwikkelingsprojecten en restauraties. Dankzij de jarenlange ervaring met historisch erfgoed begrijpen onze architecten en adviseurs de uitdagingen van deze projecten.

Full-service dienstverlening

Hylkema Erfgoed helpt opdrachtgevers om tot een nieuwe invulling van een historisch pand of complex te komen. Naast procesbegeleiding van A tot Z verzorgt het bureau ook specifieke diensten, zoals het uitvoeren van een bouwhistorische verkenning, een bouwkundige opname, of financieringsadvies op maat. Ons bureau heeft ervaring met een variatie aan typologieën, zoals woonhuizen, kerken, kastelen, buitenplaatsen, forten en industriële complexen.

Herbestemmingsadvies

Een herbestemmingsonderzoek verkent welke invulling kan bijdragen aan het voortbestaan van een monument, zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarden. Het onderzoek bestaat doorgaans uit een bouwhistorisch onderzoek, een verkenning van mogelijke bestemmingen, markpotentie en haalbaarheid, een schetsplan, een bouwkundige opname en een begroting. Een belangenonderzoek, overleg met de gemeente en een verkenning van mogelijke toekomstige gebruikers maken vaak ook onderdeel uit van het proces.

Financieringsadvies

Voor restauraties en herontwikkelingsprojecten zijn verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar. Het aanvragen van subsidie of bijdragen is echter een complex en tijdrovend proces. Hylkema Erfgoed verzorgt aanvragen en adviseert over de verschillende mogelijkheden. Ons bureau heeft actueel inzicht in de subsidie- en financieringsmogelijkheden die kunnen bijdragen aan een project. Hierbij kan het ook gaan over duurzaamheidssubsidies, bijdragen van fondsen, aantrekkelijke leningen bij het Nationaal Restauratiefonds, subsidie voor regulier onderhoud en fiscale aftrekposten.

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek biedt inzicht in de kwaliteiten van een historisch gebouw. Het is een onmisbare eerste stap in een succesvolle herbestemming, omdat het de ruimtelijke kansen en beperkingen van een object in kaart brengt. Het onderzoek bestaat uit het beschrijven van de bouwgeschiedenis, een bouwanalyse en een waardering per element. Dit wordt vervolgens samengevat in een waarderingsplattegrond die de cultuurhistorische waarden van het pand inzichtelijk maakt. De plattegrond biedt houvast voor een nieuw ontwerp en wordt door adviserende instanties en gemeente gehanteerd bij de beoordeling van het nieuwe plan.

Bouwtechnisch onderzoek

Voor de programmering van noodzakelijk onderhoud en voor het opstellen van een restauratieplan is een vakkundig bouwtechnisch onderzoek onmisbaar. Dit onderzoek is de basis voor een onderhouds-/herstelkostenbegroting en kan als basis dienen voor de vaststelling van fiscaal aftrekbare en subsidiabele kosten. Onze bouwkundigen kunnen een toegespitst bestek schrijven en toezien op de kwaliteit van de uitvoering door de aannemer.

Restauratie

Een restauratie is een veelomvattend proces. Bovendien heeft elk gebouw zijn eigen problematiek en eigen oplossing. Hylkema Erfgoed ondersteunt opdrachtgevers in het proces van ontwerp, aanbesteding, vergunningverlening en uitvoering van restauraties. Onze gerealiseerde restauraties reflecteren de diversiteit aan projecten: van oud tot nieuw, van exterieur tot interieur. Voorbeelden van onze restauratieprojecten zijn Fort Pannerden in Doornenburg, de Augustinuskerk in Utrecht en de Sint Josephkerk in Amsterdam.

Nieuwbouw in historische omgeving

Ook binnen een historisch ensemble of beschermd stadsgezicht wordt nieuwbouw toegevoegd. Hylkema Erfgoed staat garant voor architectuur die relateert aan de historische omgeving, met het comfort en uitstraling van de eenentwintigste eeuw.

Herbestemming

Een herbestemming gaat een stap verder dan een restauratie. Hylkema Erfgoed ontwerpt met het monument als uitgangspunt. Dankzij onze kennis van bouwhistorie, monumentenzorg, duurzaamheid en bouwtechniek realiseren we projecten die een hedendaagse laag toevoegen aan bestaand erfgoed. Voorbeelden van onze herbestemmingsprojecten zijn het Westerparkhotel in Amsterdam, klooster Groot Bijsterveld in Oirschot en Paleis Soestdijk in Baarn.

Ruimtelijk ontwerp

Naast monumentale gebouwen heeft Hylkema Erfgoed ook aandacht voor beschermde gebieden, zoals dorpsgezichten en landschappen. Ons bureau ondersteunt bijvoorbeeld bij het opstellen van een ontwikkelingsvisie of  revitalisatieprojecten. Voorbeelden van onze ruimtelijke ontwerpen zijn onder meer het nieuwe dorpshart van Oosterhout en de ontwikkelingsvisie voor de Nekkerzoom (Beemster).