Conscious Hotel Westerpark

Kers op de taart van een culturele hotspot

Aan het begin van de 21ste eeuw werd het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam gesaneerd en vergroend. De historische gebouwen zijn gerenoveerd en bieden nu plaats aan creatieve- culturele- en horecaondernemers. Onder de laatste gebouwen die een transformatie ondergaan bevinden zich het voormalige kantoor en de werkplaats van de Westergasfabriek, die een nieuwe functie krijgen als duurzaam hotel.

Het pand bevindt zich tussen de Westergasfabriek en het groene Westerpark. Het is gebouwd naar ontwerp van Isaac Gosschalk, vertegenwoordiger van de Hollandse neo-renaissance en architect van zowel de Wester- als Oostergasfabriek in Amsterdam. In het monumentale complex bevonden zich eerder kantoren, werkplaatsen en een woonhuis. Ook is het een tijdlang in gebruik geweest als Stadsdeelkantoor.

Het pand is getransformeerd tot hotel met lobby, restaurant, 89 kamers en een reeks nieuwe, inpandige installaties. De architecten van Hylkema Erfgoed zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. Verder is ons bureau verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen, het bouwhistorisch onderzoek en de restauratiebegeleiding.

De complexiteit van de opgave ligt met name in de strenge randvoorwaarden, waaronder de hoge eisen op het gebied van comfort, geluid en energie. De hoge duurzaamheidsambitie vormt de basis voor het ontwerp. Er worden zoveel mogelijk materialen uit duurzame bronnen toegepast. Daarnaast is ingezet op maatregelen die het energieverbruik zoveel mogelijk beperken, zoals maximale isolatie en de plaatsing van een WKO-installatie. In het interieur zijn enkele oorspronkelijke elementen weer zichtbaar gemaakt, waaronder één van de eerste stalen dakconstructies in Nederland.

Voor de duurzame herontwikkeling kon gebruik gemaakt worden van de pilot-subsidieregeling van het Ministerie van OCW voor het innovatief verduurzamen van monumenten.

Categorie

Industrieel erfgoed & forten

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Westergasfabriek BV

Status

Rijksmonument

Oplevering

Eind 2017/begin 2018

Fotografie

Elsbeth Pilz

Media

Lees het artikel gepubliceerd in nationaal magazine MONUMENTAAL
(juni 2018)

Industrieel erfgoed & forten

Industriële complexen en forten zijn doorgaans gebouwd voor een specifieke functie. Een herbestemming die de cultuurhistorische waarde in stand houdt is daarom een uitdaging. Bij herontwikkeling doen zich specifieke en veelal complexe vragen voor. Wij zien het als een uitdaging om dit type gebouwen een passende functie te geven zodat het voortbestaan gewaarborgd wordt.