Augustinuskerk

Klassieke tempel in de binnenstad van Utrecht

De Augustinuskerk is een beeldbepalend gebouw aan de Oudegracht in Utrecht. Vanaf 2016 worden de restauratiewerkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd in twee fasen, waarbij zowel het interieur als het exterieur in ere worden hersteld.

De Sint-Augustinuskerk is de eerste grote katholieke kerk die in Utrecht werd gebouwd na het herstel van de godsdienstvrijheid. De neo-classisictische binnenstadskerk, een van de vroegste Waterstaatskerken, functioneert momenteel nog volop voor de eredienst en opent dagelijks haar deuren voor parochianen en toeristen. Een grootschalige restauratie was echter noodzakelijk om de toekomst van de kerk te borgen.

Hylkema Erfgoed is  verantwoordelijk voor de directievoering, het restauratieplan, de bouwkundige begeleiding en de subsidieaanvragen voor het project.

De eerste fase van de restauratie heeft betrekking op het exterieur. In deze fase zijn onder meer nieuwe kleuren op de gevel aangebracht en is het pannendak vervangen. Ook zijn funderingswerkzaamheden uitgevoerd.

De restauratie van het interieur vormt de tweede fase van de restauratie. Belangrijke elementen die tijdens deze fase een restauratie ondergaan zijn het rijk geornamenteerde tongewelf en het orgel. Bovendien wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot verduurzaming van de kerk.

De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van  de provincie Utrecht in het kader van de regeling Erfgoedparels, naast de eigen investering van circa een miljoen euro door het Bisdom Utrecht en de Sint Salvatorparochie.

Categorie

Kerken & Kloosters

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Salvatorparochie

Status

Rijksmonument

Oplevering

Gefaseerd 2016-2018

Kerken & kloosters

Steeds meer monumentale kerken en kloosters verliezen hun religieuze functie. Hylkema Erfgoed helpt (toekomstige) eigenaren en gebruikers bij het realiseren van een passende herbestemming, waarbij de kwaliteiten van het gebouw als uitgangspunt dienen. De beleefbaarheid van de ruimte, lichttoetreding, isolatie en verwarming zijn vaak een probleem bij dit type gebouwen. Hylkema Erfgoed maakt hier met regelmaat plannen voor en begeleidt de uitvoering van restauratie van religieuze gebouwen, zowel voor het exterieur als het interieur.